ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

1999

1999 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

1999 ପରଠାରୁ

deve_bg

ପୁଷ୍ଟିକର, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଡାଏଟାରୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ customers ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |

2000

2000 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

2000 ପରଠାରୁ

deve_bg

400 ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଶ୍ customers ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |

ଅଧିକ ଦର୍ଶନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
 • ସୋର୍ସିଂ

  ସୋର୍ସିଂ

  ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ, ଜଷ୍ଟଗୁଡ୍ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାଦାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦକ, ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଜାରି ରଖିଛି |ଆମେ 400 ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |

 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର

  ପ୍ରମାଣପତ୍ର

  NSF, FSA GMP, ISO, କୋଶର, ହାଲ୍, HACCP ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ |

 • ସ୍ଥିରତା

  ସ୍ଥିରତା

  ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ |

ଆମର
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଆମେ 400 ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ
ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ |

ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ |
ସମସ୍ତ

ଆମର ସେବାଗୁଡିକ

ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସମାଧାନ ସୂତ୍ରର ବିକାଶ, କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ, ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ବଣ୍ଟନ

ଗୁମ୍ମିସ୍

ଗୁମ୍ମିସ୍ bg_img gummies_s ଦର୍ଶନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ସଫ୍ଟଗେଲ୍ସ |

ସଫ୍ଟଗେଲ୍ସ | bg_img softgel_ico ଦର୍ଶନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

କ୍ୟାପସୁଲ୍ |

କ୍ୟାପସୁଲ୍ | bg_img caosules_s ଦର୍ଶନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |

ଆମର ସମ୍ବାଦ |

ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସ୍ଥିରତା ଆମର ଗ୍ରାହକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଉଚିତ୍ |

ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |ଆର ଆର
20
23/11

ଜଷ୍ଟଗୁଡ୍ ସ୍ Health ାସ୍ଥ୍ୟ: ଭିତରୁ ସ Beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ!

ବାୟୋଟିନ୍ ଗୁମି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା ଜଷ୍ଟଗୋଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଗୁମି, ସଫ୍ଟ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ହାର୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ଟାବଲେଟ୍, କଠିନ ପାନୀୟ, ହର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, OEM ODM ସେବା ଏବଂ ଧଳା ଲେବଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

14
23/11

ଜଷ୍ଟଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥର ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ଗୁମିସ୍ |

ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ଗୁମି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ବାଦୁ ଗୁମ୍ମି କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ |ଉତ୍ତମ କାରବାର, ଶୀଘ୍ର ବିତରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ...

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ମନୋନୀତ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ, ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ନିର୍ବାହଗୁଡିକ ବ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବ୍ୟାଚ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |କଞ୍ଚାମାଲ ଠାରୁ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଉ |

fda
gmp
ଅଣ- GMO |
haccp
ହାଲ୍
k
usda

ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ
 • [cf7ic]